ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ
17.3K subscribers
15 photos
⚠️ Warning: Many users reported this account as a scam or a fake account. Please be careful, especially if it asks you for money.
Download Telegram
to view and join the conversation
ਤੁਸੀ ਵਿਹਲ ਕੱਢ ਲਿਉ
ਕਿਤੇ, ਸੋਹਣਿਉ......
ਦੁੱਖ - ਸੁੱਖ ਫੋਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ||_____*****
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਕਿਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ....??
👇

PEG 🍺🍻🍷ਵਿਚ 😱
______ਭਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋ______🔚
ਗੱਲ ਰੋਹਬ ਦੀ ਨਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ...
ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ..


💗💗💗ਭਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋ
ਪੈਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪਾਈਦਾ,
ਰੱਬ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾੲੀ ਦਾ,
ਯਾਰੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਦਾ
ਨਾਰ ਪਿਛੈ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾੲੀ ਦਾ... ਭਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ
😂😂😂😂😂
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM